firemní razítka výroba a zpracování

Razítka soudní tlumočník a soudní překladatel (pečeti).

Vzory razítek soudní tlumočník a soudní překladatel - výroba razítek
pouze na základě oprávnění !!!kulaté razítko soudní tlumočník vzor

VZOR razítka / pečeti soudního tlumočníka - otisk 36 mm

Kulaté razítko (pečeť) soudní tlumočník se státním znakem. Vzor - velikost razítka s průměrem otisku 36 mm.CENA

Výroba razítek soudní tlumočník pouze pro oprávněné osoby na základě prokázání oprávnění.


kulaté razítko soudní překladatel vzor

VZOR razítka / pečeti soudního překladatele - otisk 36 mm

Kulaté razítko (pečeť) soudní překladatel se státním znakem. Vzor - velikost razítka s průměrem otisku 36 mm.CENA

Výroba razítek soudní překladatel pouze pro oprávněné osoby na základě prokázání oprávnění.

Tlumočnická a překladatelská razítka / pečeti vycházejí z následujících ustanovení vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti:
§ 20
(1) Tlumočnická pečeť a překladatelská pečeť se vyhotovují jako razítko kulatého tvaru o průměru 36 mm, malý státní znak je vyobrazen uprostřed kruhu, na jehož obvodu (v kruhopisu) je jméno tlumočníka nebo překladatele a případně jeho titul a označení „soudní tlumočník“ nebo „soudní překladatel“ a rozsah tlumočnického nebo překladatelského oprávnění; označení a rozsah oprávnění se uvádějí vždy v českém jazyce. Příjmení tlumočníka nebo překladatele se uvede velkými písmeny.
(2) Pokud je tlumočník nebo překladatel oprávněn tlumočit nebo překládat z českého jazyka a do českého jazyka, uvede se v rámci rozsahu oprávnění též český jazyk. Rozsah oprávnění lze podle okolností uvést ve zkrácené podobě; jazyk se uvede vždy.
(3) Otisk tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti je jednobarevný. Otisk tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti je modré nebo fialové barvy.
§ 21
(1) Pečeť se vyhotovuje zvlášť pro tlumočnickou a překladatelskou činnost.
(2) Pokud bylo tlumočníkovi nebo překladateli vydáno pro stejný rozsah oprávnění více tlumočnických nebo překladatelských pečetí, každá další pečeť obsahuje též pořadové číslo.

Dále Ministerstvo spravedlnosti k právní úpravě doplňuje následující informace:
(a) Označení „soudní tlumočník“ / „soudní překladatel“ se na pečeti uvádějí bez uvozovek.
(b) Označení „soudní tlumočník“ / „soudní překladatel“ se na pečeti uvádějí v mužském rodu. Tento tvar odpovídá znění vyhlášky, která v § 20 odst. 1 nepřipouští alternativní označení v ženském rodu. Především však označení „soudní tlumočník“ / „soudní překladatel“ odpovídá jednotnému označení profese soudní tlumočník / soudní překladatel, tak jak je uvedeno v § 2 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
(c) Má-li soudní tlumočník / soudní překladatel oprávnění pro více jazyků, podle vlastního uvážení může na jedné tlumočnické / překladatelské pečeti uvést všechny jazyky, nebo každý jazyk zvlášť (vždy spolu s českým jazykem). Například tlumočník a překladatel se dvěma cizími jazyky může mít 4 pečeti: pečeť tlumočnickou a pečeť překladatelskou pro každý jazyk zvlášť (vždy spolu s českým jazykem).
(d) Pořadové číslo pečeti, povinně uváděné v případech podle § 21 odst. 2 vyhlášky, nemá určeno pevné umístění. V závislosti na celkové grafické úpravě pečeti tak může být umístěno nad i pod vyobrazením malého státního znaku.


Soudní kulaté razítko se státním znakem | razítko soudního překladatele a soudního tlumočníka


výroba razítka kontaktrazítka 3