firemní razítka výroba a zpracování

Používá se správně IČO nebo IČ? Identifikační číslo osoby.

Píše se IČO nebo IČ, rozdíl - co je správně? Identifikační číslo osoby.

Je rozdíl mezi zkratkou IČ a IČO? Jaký výraz se má správně používat? IČO nebo IČ?IČO je zkratka pro Identifikační číslo osoby. Jde o osmimístné unikátní číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby (nebo organizační složky státu) - zastarale označované jako IČ. Na základě znění § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., a navazující změnu dalších právních předpisů zákonem č. 227/2009 Sb., je v zákoně přímo zmíněná zkratka IČO. Tato její podoba je tedy závazná.

Zmatky a nejednoznačnost mohou vyplývat z neustálých změn v minulosti (původně Identifikační číslo organizace se změnilo na Identifikační číslo osoby), protože zákon žádnou oficiální zkratku do roku 2010 výslovně nestanovoval. Ačkoliv hlavní autorita Český statistický úřad používal výraz IČO (ovšem s vysvětlením, že se jedná o interní zkratku úřadu), některé jiné úřady začaly před platností výše zmíněného zákona používat zkrácenou verzi IČ, na což si lidé rychle přivykli. (Možná i s ohledem na to, že každá úspora místa je v malém razítku dobrá.) Se zkratkou IČ se tedy můžeme stále setkat např. u starších razítek, která nebyla dle platné legislativy změněna.


výroba razítka kontakt
razítka 2